Kultura

Związek nieba i ziemi, czyli o języku liturgii

Związek nieba i ziemi, czyli o języku liturgii

Spokój i wyciszenie – ten stan ogarnia nas, gdy rozpoczyna się obrzęd liturgiczny.To wszystko zasługa oprawy ceremonii, stałych rytuałów i gestów, które pozwalają namprzeżyć w pełni liturgię i wejść w realną relację z Bogiem podczas Mszy Świętej. Opierasię ona na...

Radość orędzia wielkanocnego

Radość orędzia wielkanocnego

Exsultet warto nie tyle wyśpiewać czy z uwagą wysłuchać,ile po prostu przeżyć. Trzeba się nad nim pochylićz intencją zrozumienia Misterium Zbawienia.KS. IGOR URBANWrocław Fresk na kopule kościoła św. Karola Boromeusza w Wiedniu, 1726–1729,Johann Michael Rottmayr...

Pieta z Wołowa – wizerunek Matki Bożej Bolesnej

Pieta z Wołowa – wizerunek Matki Bożej Bolesnej

Modląc się przed obrazem lub rzeźbą przedstawiającą pietę, oddajemy się zarównokontemplacji męki i śmierci Jezusa, jak i duchowych cierpień Maryi.KS. KRZYSZTOF J. KANTONWołówPieta w kościele św. Karola Boromeusza w Wołowie FOTO KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUKPodczas Mszy św....

Skarby języka polskiego

Skarby języka polskiego

Choć Dolny Śląsk przez kilkaset lat nie należał do państwa polskiego,to może szczycić się istotnym wkładem w jego historię– również na polu językowym.MAGDALENA ORAŃSKAWrocław Księga henrykowska jest niezwykle cennym zabytkiem ze względu na swoją rolę w historii języka...

Matka Polka na co dzień

Matka Polka na co dzień

Zwrot „matka Polka” funkcjonuje w naszej zbiorowej świadomościod lat i można go określić mianem społecznego mitu.JUSTYNA JANUS-KONARSKAWrocław Matka Polka, Elisabeth Baumann, 1857, kolekcja prywatna WIKIMEDIA COMMONSMatka Polka jest wzorcem kobiecości i efektem naszej...

Komunikacja sercem

Komunikacja sercem

Czy informacja, którą słyszymy lub czytamy, może być okraszona choćby odrobinąmiłości? Brzmi trochę sztucznie? A jednak nawet szczypta może zmieniać świat.KAROL BIAŁKOWSKIWrocław Św. Franciszek Salezy przedstawiony jest w stroju biskupim – w rokieciei mantolecie oraz...

Czułe słówka, czyli o języku miłości

Czułe słówka, czyli o języku miłości

„Kochać – jak to łatwo powiedzieć” – to słowa znanej nam wszystkim piosenki.Jak wyrazić słowami miłość, czyli to, co niewyrażalne? Jak mówić o uczuciu, tęsknociei bliskości? Pora na analizę dyskursu miłosnego.JUSTYNA JANUS-KONARSKAWrocław THEUD-BALD/FLICKR.COMOmiłości...

Lekkości bytu, ciężary zakochania

Lekkości bytu, ciężary zakochania

Dziwnie zestrojona zimowa aura nieodmiennie w lutym łączy się z zakochaniem. ŚwiętyWalenty podsuwa nam święto zakochanych, które ma w sobie tyle sprzeczności –od cukierkowatych serduszek po szczere wyznania uczuć.JAKUB HORBACZOleśnicaARCHIWUM PRYWATNECzęsto się mówi,...

Czwarta władza i pokój na świecie

Czwarta władza i pokój na świecie

Powołaniem osób pracujących w mediach jest służbadobru wspólnemu. Od jego sumiennej realizacjizależą pokój i szczęście na świecie.KAROL BIAŁKOWSKIWrocław W dobie Internetu przesłanie papieskie w kwestii mediów wciąż jest aktualne ZDJĘCIA DEPOSITPHOTOSWpływ mediów na...

Retoryka pokoju i pojednania

Retoryka pokoju i pojednania

Wojna i pokój towarzyszą człowiekowi od początkujego istnienia w rodzinie, w grupie społecznej,państwie i społeczności międzynarodowej.JUSTYNA JANUS-KONARSKAWrocław DEPOSIPHOTOSOkreślenie „pokój” często występuje w literaturze i w życiu codziennym. Dziś słowo to ma...

Anioł Ślązak. Historia z mistyką w tle

Anioł Ślązak. Historia z mistyką w tle

Postać Angelusa Silesiusa – poety, któremu Rada Miejska we Wrocławiu dedykuje rok 2024– ukazuje przemianę duchową dokonaną za sprawą zdobytej wiedzy oraz doświadczenia społecznego.JAKUB HORBACZOleśnicaWrocławskie Ossolineum mieści się w dawnym klasztorze Zakonu...

Dziedzictwa Ziem Zachodnich i Północnych

Dziedzictwa Ziem Zachodnich i Północnych

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jestgodzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” Józef PiłsudskiADAM PACZEŚNIAKCentrum Historii ZajezdniaARCHIWUM CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIAPo II wojnie światowej na Ziemiach Zachodnich i...

Poetyka życzeń

Poetyka życzeń

„Podzielić się opłatkiem, powiedz mi, co to znaczy?To dobrze życzyć innym I wszystko im przebaczyć” Stanisław Ciesielczuk, WigilijaJUSTYNA JANUS-KONARSKAWrocław RAWPIXEL.COMOkres świąteczny skłania nas do refleksji nad historią i strukturą życzeń, jako konstrukcji...

Kopernik, jakiego nie znamy

Kopernik, jakiego nie znamy

Nie każdy wie, że jeden z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych umysłówwszechczasów, znany głównie jako astronom, twórca heliocentrycznegomodelu, który zrewolucjonizował myślenie o budowie Wszechświata,związany był niegdyś z Wrocławiem.MAŁGORZATA...

Język żałoby

Język żałoby

Emocje, które towarzyszą nam, gdy odchodzą bliscy ludzie, wyrażamy za pomocą specyficznego języka.JUSTYNA JANUS-KONARSKAWrocław Żałoba jest istotną częścią naszej tożsamości ŁUKASZ SIANOŻĘCKI/FOTO GOŚĆWnaszej rodzinie najpierw odeszli dziadkowie. Jeden cicho i...

Świat opakowań

Świat opakowań

W listopadzie częściej niż zwykle kierujemy myśli w stronę naszych bliskich zmarłych.Czasem dopuszczamy refleksję o śmierci, która dopiero nadejdziei zabierze naszych bliskich, a także nas samych. Na co dzień to temat tabu.MARIA WANKE-JERIEWrocław „Kultura, która...

Na chwałę Boga i uświęcenie człowieka

Na chwałę Boga i uświęcenie człowieka

Pierwszorzędnym celebransem liturgii jest nie człowiek, lecz Bóg, dlatego charakter liturgii powinien odzwierciedlać to, kim jest On: Niewypowiedziany, Nieskończony, po trzykroć Święty…ŁUKASZ MIŚKO OPKrakówSchola Cantorum WyższegoSeminarium Duchownego w Opolu ROMAN...

Joseph Ebers architekt w służbie katedry i diecezji wrocławskiej

Joseph Ebers architekt w służbie katedry i diecezji wrocławskiej

Architekt Joseph Ebers przez niemal 40 lat (1883–1921)kierował administracją budowlaną diecezji wrocławskiej.Odegrał istotną rolę w kształtowaniu oblicza śląskiejarchitektury sakralnej na przełomie XIX i XX stulecia.LUIZA KOSZAŁKAWrocław Wrocław, kościół św....

Wysłannik Króla

Wysłannik Króla

Król udzielał heroldowi swojego autorytetu, aby ten wyrażał jego wolę wśród ludu.Dziś każdy ewangelizator jest heroldem Bożym.O. OSKAR MACIACZYK OFMWrocław Coroczne Warsztaty Muzyki Niezwykłej, organizowane przezFundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny, gromadzą...

Odkryte w doświadczeniu przymioty bytu osobowego

Odkryte w doświadczeniu przymioty bytu osobowego

CHARAKTER PERSONALIZMU KARD. KAROLA WOJTYŁY, JANA PAWŁA II (CZ. 3)BP IGNACY DECŚwidnicaWizyta papieża Jana Pawła IIwe Wrocławiu w 1983 r. ROMUALD M. SOLDEK1. Doświadczenie działań i uczynnień Dynamizm człowieka, zdaniem kard. Karola Wojtyły, ujawnia się w dwojaki...

Łącznik dziejów

Łącznik dziejów

300 LAT KOŚCIOŁA I PARAFII PW. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W WOŁOWIEKościół św. Karola Boromeusza był „od zawsze” w Wołowie i okolicachniezwykle ważnym ośrodkiem zarówno szerzenia wiary katolickiej,jak i rozwoju życia społecznego.KS. KRZYSZTOF KANTONWołówKościół w Wołowie...

Jaka szkoła XXI wieku?

Jaka szkoła XXI wieku?

Nie od dziś wiadomo, że zadaniem szkoły jest edukacja i wychowanie.Niewątpliwy natomiast jest fakt, że na przestrzeni wiekówszkolnictwo wciąż odkrywało swoją rolę do spełnienia w czasach,w jakich przyszło żyć kolejnym pokoleniom.O. OSKAR MICHAŁ MACIACZYK OFMWrocław...

Ks. Ludwik Sosnowski – duszpasterz pobożny i gorliwy

Ks. Ludwik Sosnowski – duszpasterz pobożny i gorliwy

DOLNOŚLĄSCY KAPŁANICzy dziś, gdy wokół tyle medialnej nagonki na duchownych, tyle ośmieszania i wytykania, tyle oskarżeń,można jeszcze pozytywnie pisać i mówićna temat Chrystusowego Kapłaństwa?KS. BARTOSZ MITKIEWICZWrocławKs. Ludwik Sosnowski, sierpień 2013 r....