Kontakt

Wydawca: Archidiecezja Wrocławska

Redaktor naczelny: p. mgr Wojciech Iwanowski

Korekta: Magdalena Orańska (TUM)

Skład i łamanie: Małgorzata Krawiec (TUM)

Biuro redakcji czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9:30 do 13:00.

Adres redakcji:
ul. Katedralna 13, 50-328 Wrocław
tel. 71 327 11 16
e-mail: nowezycie@archidiecezja.wroc.pl
konto: 46 1600 1156 1840 9688 6000 0006