Synod diecezjalny

Pan Bóg ma swoje sposoby

Pan Bóg ma swoje sposoby

W spotkaniach presynodalnych biorą udział osoby aktywne i bardziej zaangażowanew życie Kościoła. Czy znajdą one właściwą odpowiedź na współczesne problemytakże pozostałych wiernych?MAŁGORZATA WANKE-JAKUBOWSKAWrocław Koronacja Najświętszej Maryi Panny – Gregorio...

Kilka słów o pokorze

Kilka słów o pokorze

Pokora jest postawą życiową, potwierdzeniem, że bez Boga człowiek sam nic nie może.Pozwala też spojrzeć na problemy Kościoła z punktu widzenia nie tyle zaangażowanychparafian, ile zwykłych wiernych, a nawet osób, które oddaliły się od wiary.MARIA WANKE-JERIEWrocław...

Synod, który nas nie przestraszył

Synod, który nas nie przestraszył

Członkowie Wspólnoty DAR przy parafii pw. NMP Matki Pocieszeniawe Wrocławiu opowiadają o tym, jak przeżyli etap presynodalny.ANNA I ADAM POLAKOWIEWrocław Członkowie Wspólnoty DAR przy parafii pw. NMP Matki Pocieszenia z ojcem Pawłem Zyskowskim CSsR ARCHIWUM WSPÓLNOTY...

Wspólna droga

Wspólna droga

O rezultatach etapupresynodalnego i pracy,która wciąż przed nami,z bp. Maciejem Małygąi Adrianą Kwiatkowską,przewodniczącąsekretariatu SynoduArchidiecezji Wrocławskiej,rozmawiaMAGDALENA ORAŃSKA„Nowe Życie”Magdalena Orańska: Etap presynodalny dobiega końca i 19 maja...

Ruszamy dalej

Ruszamy dalej

Doświadczenie słuchania Boga i siebie nawzajem, odkrycie więzi z Kościołemdiecezjalnym, różnorodność osób zjednoczonych wiarą, bliskość wielu księży – topierwsze dobre owoce spotkań presynodalnych.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław „[…] posłyszałem za sobą potężny głos, jak...

Ostatnia prosta

Ostatnia prosta

Rada kapłańska rozpoczyna rozeznanie, a Kościół wrocławski spogląda wsteczi modli się o owoce synodu.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław Rozeznawaniu synodalnemu na każdym etapie powinny towarzyszyćmodlitwa, adoracja i kontakt ze słowem Bożym DEPOSITPHOTOSZa nami wybory rady...

List do Kościoła w Laodycei

List do Kościoła w Laodycei

Wspólnota w Laodycei zmaga się z brakiem gorliwości, który powoduje jej nędzęduchową. Tym, którzy będą wstanie odrzucić dobra materialne, Chrystus obiecujeniebiańską ucztę.KS. JAN KLINKOWSKILegnicaOdtworzone pozostałościreprezentacyjnego budynkuw Laodycei KLAUS...

U progu synodu

U progu synodu

Etap presynodalny powoli dobiega końca i nadszedł czas na podsumowania przedoficjalnym otwarciem Synodu Archidiecezji Wrocławskiej.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław Sobór Dwunastu Apostołów – tempera na drewnie, pocz. XIV w.,przywieziona z góry Athos, Muzeum Puszkina w Moskwie...

List do Kościoła w Filadelfii

List do Kościoła w Filadelfii

Wspólnota w Filadelfii, choć nieliczna, strzeże Chrystusowego orędziai w godzinie próby nie wypiera się Jego imienia.Dzięki temu może liczyć na Boże wsparcie w przeciwnościach.KS. JAN KLINKOWSKILegnicaRuiny starożytnego kościoła św. Jana z VI wieku n.e. w Alaşehir...

Przypominamy sobie

Przypominamy sobie

Powtarzamy na nowo – diecezja przygotowuje się do synodu.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław Wizja Jana Ewangelisty na Patmos,iluminacja z Bardzo bogatych godzinek księcia de Berry,ok. 1410 r. BRACIA LIMBOURG/WIKIMEDIA COMMONSMogliśmy już o tym zapomnieć, gdyż mamy luty, a...

Ekumenicznie o synodalności

Ekumenicznie o synodalności

Foto: Henryk KoczanW środę 24 stycznia 2024 r., w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej odbyła się debata pt. „Ekumenicznie o synodalności”. Dysputa towarzyszyła wrocławskim obchodom Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.Wprowadzenia do dyskusji dokonał...

List do Kościoła w Sardes

List do Kościoła w Sardes

Kościół w Sardes jest pogrążony w grzechu. List nie wymienia zasług tamtejszychchrześcijan, lecz wzywa do czujności i nawrócenia wobec duchowych niebezpieczeństw– to zaproszenie do zapisania się do księgi życia.KS. JAN KLINKOWSKILegnicaRuiny starożytnej...

Moc wspólnoty synodalnej

Moc wspólnoty synodalnej

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół wrocławski radośnie wszedł w kolejnyetap przygotowania do synodu diecezjalnego.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław Diecezjalne spotkanie presynodalne,kościół pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu,Niedziela Chrystusa...

List do Kościoła w Tiatyrze

List do Kościoła w Tiatyrze

W liście zawarta jest pochwała dla jego członków za rozwój duchowy,który pomnaża dobro. Słabością chrześcijan z Tiatyry jest jednakbrak zdecydowania wobec fałszywej nauki.KS. JAN KLINKOWSKILegnicaTiatyra, ilustracja ze Słownika biblijnego, wydanego przez Philipa...

Kościół słucha Ducha

Kościół słucha Ducha

Etap presynodalny przypomina już trochę „diecezjalne rekolekcje” –cała diecezja żyje w tym samym rytmie słowa Bożego.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław Synod to wspólne słuchanie Ducha Świętego w rozpoznawanych kwestiach ROMAN KOSZOWSKI/FOTO GOŚĆCoraz lepiej słuchamy Listów do...

Synodalność w początkach Kościoła

Synodalność w początkach Kościoła

Spotkania biskupów danego regionu były nazywane „synodami”od greckich określeń „syn” – „razem, wspólnie” i „hodós” – „droga, podróż”.KS. ADAM ŁUŹNIAKWrocław Sobór nicejski. Ikona Michaela Damaskenosa, XVI w. Przechowywana w Muzeum Sztuki Sakralnej w kościele św....

Pierwszeństwo słuchania Boga

Pierwszeństwo słuchania Boga

Dziś to my jesteśmy adresatami listów do siedmiu Kościołów z Apokalipsy św. Jana.Siedem Kościołów jest w nas, a skierowane do nich słowatrzeba odnieść do naszego życia.S. MARIA CZEPIEL CSSEWrocławS. Maria Czepiel CSSE podczas katechezy SEKRETARIAT SYNODU ARCHIDIECEZJI...

Dlaczego synod diecezjalny?

Dlaczego synod diecezjalny?

Synod Archidiecezji Wrocławskiej należy rozpatrywać w perspektywie słów-kluczy.Są to komunia, formacja, misja.ADRIANA KWIATKOWSKAWrocław Młodzież podczas synodalnej modlitwy w katedrze wrocławskiej MAGDALENA LEWANDOWSKAKościół jest jak mieszkanie z osobnymi pokojami,...

Wracamy do źródeł chrześcijaństwa

Wracamy do źródeł chrześcijaństwa

Nasz kościół lokalnyprzygotowuje się doII Synodu ArchidiecezjiWrocławskiej. O powodachjego zwołania,przygotowaniachi potrzebiemodlitwy za synodz ks. Jackiem Kicińskim CMF,biskupem pomocniczymArchidiecezji Wrocławskiej,rozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Nowe Życie”Synod to...

List do Kościoła w Pergamonie

List do Kościoła w Pergamonie

Chrześcijanom przypomina się, że Chrystus jest sędzią dzierżącym miecz – słowoskierowane ku ludziom. Obietnica „manny ukrytej”, którą otrzymają zwycięzcy,jest przeciwstawiana grzechowi polegającemu na uczestnictwie w bałwochwalczychucztach. Biały kamień wskazuje na...

Najpierw komunia

Najpierw komunia

Komunia, formacja i misja to słowa-klucze synodu.Na początku drogi presynodalnej uczymy się być razem.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław Spotkanie presynodalne w parafii Najświętszej Marii Panny Różańcowejna wrocławskich Złotnikach MATERIAŁY PRASOWE SEKRETARIATU SYNODUPresynod...

List do Kościoła w Smyrnie

List do Kościoła w Smyrnie

WYTRWAĆ PRZY CHRYSTUSIE W PRZEŚLADOWANIACHOpowiedzenie się za Chrystusem może oznaczać niebezpieczeństwolub utratę życia. Wybór postawy wierności Boguto nadzieja zbawienia w przyszłości.KS. JAN KLINKOWSKILegnicaStarożytna agora w Smyrnie (dzisiejszy Izmir, Turcja)....

Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła

Diecezjalny synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła

W październiku nasz lokalny Kościół jest już po pierwszych doświadczeniachsynodu diecezjalnego. Zakończyły się spotkania zespołów synodalnychw setkach parafii i trzynastu rejonach. Pierwsze przeżycia, pierwsze oceny, wnioski,radości i smutki, kolejne pomysły i...