Papieska Światowa Sieć Modlitwy

marzec 2024

INTENCJA MODLITEWNA – ZA WSPÓŁCZESNYCH MĘCZENNIKÓW


MÓDLMY SIĘ, ABY OSOBY, KTÓRE W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA
RYZYKUJĄ ŻYCIE DLA EWANGELII, ZARAŻAŁY KOŚCIÓŁ
SWOJĄ ODWAGĄ I MISYJNYM ZAPAŁEM

W 1994 r. został opublikowany list apostolski Jana Pawła II pt. Tertio millennio adveniente. Wzywał do przygotowania się do Wielkiego Jubileuszu Narodzin Jezusa w 2000 r. W tymże liście Papież zachęcał usilnie Kościoły lokalne, ażeby „zbierając konieczną dokumentację, uczyniły wszystko dla zachowania pamięci tych, którzy ponieśli męczeństwo”.
O tym, że prześladowanie wyznawców Jezusa Chrystusa nie tylko nie ustaje, ale nasila się w świecie, świadczy opublikowany w styczniu raport międzywyznaniowej organizacji Open Doors. Jak jest tam podane, w 2023 r. około 365 mln chrześcijan doznało prześladowań (jeden na siedmiu chrześcijan), co oznacza wzrost o 5 mln w stosunku do poprzedniego roku. Przykładowo, w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. zniszczono lub zamknięto 14 766 chrześcijańskich budynków, a 4998 chrześcijan zostało zabitych. Na czele niechlubnej listy krajów, w których dochodzi do najcięższych prześladowań, znajduje się Korea Północna, za nią uplasowały się Somalia, Libia, Erytrea, Jemen, Nigeria, Pakistan, Sudan, Iran i Afganistan. Według raportu przemoc wobec chrześcijan w 2023 r. była szczególnie widoczna w niszczeniu lub zamykaniu chrześcijańskich instytucji, takich jak szkoły, uniwersytety, kościoły i szpitale. Dzieje się tak m.in. w Nikaragui, skąd wydalono nuncjusza apostolskiego, gdzie kolejne zgromadzenia zakonne pozbawiane są osobowości prawnej, a rząd przejmuje ich majątki, zaś biskupi, księża i siostry zakonne są porywani i więzieni. Według najnowszych danych w więzieniach Nikaragui przebywa 132 księży i sióstr zakonnych Kościoła katolickiego. Drugie miejsce w świecie, a pierwsze w Europie, co do liczby aresztowanych kapłanów katolickich zajmuje Białoruś. W 2023 r. białoruskie służby aresztowały 10 księży.

Międzynarodowy kongres Wszyscy jesteśmy nazarejczykami dotyczący
prześladowania chrześcijan na świecie. Madryt, Hiszpania, 17 kwietnia 2015 r.

HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

Ktoś może zapytać: po co kultywować pamięć o tych, którzy cierpieli czy cierpią z powodu Chrystusa albo nawet ponoszą śmierć męczeńską? Brak reakcji ze strony chrześcijan czy instytucji międzynarodowych skutkuje dalszym ośmielaniem sprawców przestępstw oraz stopniowym „opiłowywaniem” chrześcijan z ich praw.
Przestrogą niech będą słowa wiersza Martina Niemöllera (1892–1984), niemieckiego pastora luterańskiego, które napisał w 1942 r. w obozie w Dachau. Wiersz jest zatytułowany Kiedy przyszli:
Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. / Nie byłem przecież Żydem. / Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. / Nie byłem przecież komunistą. / Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. / Nie byłem przecież socjaldemokratą. / Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. / Nie byłem przecież związkowcem. / Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. / Nikogo już nie było.

KS. BOGDAN GIEMZA