ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Cel – ewangelizacja

Media przeżywają dziś kryzys. W swojej tradycyjnej formie zanikają bądź ulegają przeobrażeniom. Nie inaczej jest z mediami katolickimi. Uznane i szanowane od lat tytuły, szczególnie prasowe, zanikają lub ograniczają się do publikowania w Internecie. Przymiotnik katolicki, umieszczony w nazwie pisma, stanowi zobowiązanie. Oznacza on, że szczycące się nim media i pracujący w nich dziennikarze zobowiązani są do szczególnej odpowiedzialności za słowo. Nie może być katolickim – powszechnym – medium, które dzieli ludzi. Katoliccy dziennikarze powinni pamiętać, że ich powołaniem jest budowanie wspólnoty wierzących.

Ze swojej istoty media przekazują obraz współczesnego im świata. Wynika z tego jasno, że także katolickie media nie powinny unikać opowiadania o otaczającej rzeczywistości. Traktując politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne, nie można unikać oceny bieżących wydarzeń społecznopolitycznych. Zawsze jednak należy to czynić z perspektywy Ewangelii, unikając antagonizowania społeczeństwa.

Patrząc na piętrzące się przed środkami społecznego przekazu wyzwania, nie można tracić nadziei. To pozytywne myślenie, które dla chrześcijan jest cnotą, wynika z posłannictwa mediów katolickich, jakim jest ewangelizacja. Forma przekazu Dobrej Nowiny zmieniała się na przestrzeni wieków. Jej treść, jaką jest Osoba Jezusa Chrystusa, nigdy jednak nie zostanie zmieniona. Głośmy więc Słowo Boga – Ewangelizujmy, dzielmy się wiarą. To jest sposób życia chrześcijan.