WOJCIECH IWANOWSKI

redaktor naczelny

Czas przypominania

Poświęcenie, rezygnacja z siebie i swoich pragnień, nie jest dziś oczywistością. Tak naprawdę nigdy nie było łatwo zrezygnować z własnych planów. I choć lubimy zrzucać nasze troski i smutki na czasy, w których żyjemy, to musimy mieć świadomość, że otaczający nas świat nie należy do nas, lecz jest dziełem Stwórcy. Czas Wielkiego Postu, na który przeznaczony jest numer „Nowego Życia”, który trzymają Państwo w rękach, to chwila, aby sobie o tej prawdzie przypomnieć.
Proponujemy Państwu lekturę wywiadu z ks. Aleksandrem Radeckim, penitencjarzem katedry wrocławskiej, w którym przedstawia swoisty wielkopostny elementarz, a także tekstów: Anny Rambiert-Kwaśniewskiej, tłumaczący biblijne wieloznaczności terminu poświęcenie, oraz Pawła Beygi na temat tradycyjnych praktyk wielkopostnych. Wielki Post to nie tylko okres przypominania o prawidłach chrześcijańskiego życia, to również czas wdzięczności za poświęcenie Boga dla człowieka. W naszej polskiej kulturze synonimem oddania jest zwrot „matka Polka”, dlatego na łamach pisma można przeczytać również o tym fenomenie, który stał się archetypem postawy wobec rodziny. Nad tematem poświęcenia pochylają się także nasi felietoniści Marta Wilczyńska i ks. Rafał Cyfka, korespondując na temat rozczarowania, które często towarzyszy rezygnacji z siebie.
10 marca przypada pięćdziesiąta rocznica śmierci kard. Bolesława Kominka, dlatego przypominamy sylwetkę tego niezwykłego kapłana, który stał się ojcem pojednania między Polakami i Niemcami.
Witając się w tym tekście z Państwem w roli redaktora naczelnego, pragnę podziękować swojemu poprzednikowi – ks. Łukaszowi Romańczukowi. Odchodzący redaktor pozostawia po sobie zgrany i otwarty zespół redakcyjny, który z oddaniem i wiarą tworzy trwającą od ponad 40 lat historię dolnośląskiego pisma katolickiego „Nowe Życie”.