VII edycja Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej

Zapraszamy do udziału w VII edycji Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Festiwal odbędzie się w dniach 28-30 września 2023 r. i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, aby nauka społeczna Kościoła była żywo obecna w otaczającym nas świecie. 

Głównym celem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach ekonomii społecznej i edukacji, a także integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej i wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Festiwal to strefa rozmów na najważniejsze tematy . To wymiana doświadczeń, a także przestrzeń, w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką.

Tegoroczny Festiwal będzie składał się m.in. z wykładu inaugurującego oraz trzech debat eksperckich z udziałem wybitnych specjalistów z różnych dziedzin.

Wykład wprowadzający pt. Dlaczego biznes potrzebuje etyki? wygłosi prof. Aniela Dylus, ekonomistka i teolog, pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Tematem pierwszej z debat eksperckich będzie Ekonomia współczesnego człowieka. W dyskusji, moderownej przez ks. dra Dariusza Wojteckiego, udział wezmą: abp dr Domenico Sorrentino, prof. Sławomir Sowiński oraz Alberto Stizzoli.

Druga debata ekspercka O potrzebie krytycznego myślenia (sztuczna inteligencja) moderowana będzie przez Martę Karpińską. Do dyskusji zaproszono ks. prof. Józefa Klocha i redaktora Michała Kłosowskiego.

Tytuł ostatniej debaty eksperckiej to Prawda czy fake news? Kto zarabia na kłamstwie? Marez Zuber oraz Katarzyna Adamiak-Sroczyńska w dyskusji moderowanej przez Mateusza Gawrońskiego zastanowią się na czy kłamstwo to opłacalny biznes.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia udziału w wydarzeniu można znaleźć na stronie www.festiwalkns.pl

Serdecznie zapraszamy!