dla dzieci
BOHATEROWIE BIBLIJNI

Duch Święty – napełnienie pierwotnego Kościoła

…a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.
(Dzieje Apostolskie 4, 31)

Dziś bohaterem naszego opowiadania jest Duch Święty? Oczywiście, przecież Duch Święty jest Osobą – trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej. Dlatego możemy z Nim nawiązywać relację, rozmawiać i spotykać się. Ale do rzeczy…
Było to w Jerozolimie niedługo po wniebowstąpieniu Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego na uczniów, gromadzących się wokół apostołów. Piotr i Jan zostali zwolnieni z więzienia, do którego trafili po tym, jak w krużganku świątynnym mówili o zmartwychwstaniu umarłych w Chrystusie. Kiedy po wszystkim wrócili do pozostałych uczniów, opowiedzieli im, co się wydarzyło.
W odpowiedzi na ich słowa zebrani rozpoczęli gorącą modlitwę do Wszechmocnego Boga, uwielbiając Go i dziękując za cuda, których dokonuje. W modlitwie powoływali się na działanie Ducha Świętego i przyzywali Go. To On mówił przez proroków i króla Dawida. Również On namaścił Jezusa, by wypełnił misję odkupienia ludzi. O tym wszystkim mówili uczniowie przed Panem. I prosili o odwagę i moc Ducha Świętego, by nie zaprzestali głoszenia Dobrej Nowiny – mimo zagrożenia ze strony przełożonych i starszych żydowskich: „A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa” (Dz 4, 29-30).
W trakcie tej prawdziwej i głębokiej modlitwy zstąpił na nich wszystkich Duch Święty, napełniając ich serca swoją obecnością. Aż miejsce, gdzie byli, zadrżało – tak Duch Święty objawił swoją moc. Wyposażył też uczniów we wszystko, o co prosili i czego potrzebowali do głoszenia Ewangelii. Spełnił to, o co się modlili.
Wspaniałą wiadomością dla nas jest to, że Duch Święty nie tylko działał z mocą przed dwoma tysiącami lat, ale nadal działa! Dzisiaj nas napełnia łaską i darami, gdy o to prosimy, kiedy otwieramy serca na Jego działanie w nas. Wszystkie Jego skarby już mamy w sobie. Otrzymaliśmy je w sakramentach chrztu św. i bierzmowania. Wystarczy poprosić, aby je ożywił, i uwierzyć, że to robi.
Również Ty możesz stać się Jego narzędziem. Poprzez Ciebie Duch Święty może dokonywać wielkich dzieł, znaków i cudów. 

ILUSTRACJA MWM

Nie zapominaj, że możesz z Duchem Świętym mieć bliską więź – przebywać z Nim, rozmawiać, czerpać z Jego mocy. On wlewa też pokój i radość w serce tego, kto pragnie służyć Bogu i ludziom. Ciebie obdarzył różnymi talentami i zdolnościami – to możliwości wykorzystywania ich dla innych oraz rozwijania, by służyć pełniej, aby wnosić w życie innych i własne coraz więcej dobra. Tego właśnie Pan pragnie dla Ciebie. Kiedy żyjesz w ten sposób, Duch Święty, działając w Tobie, upodabnia Cię do Chrystusa – stajesz się coraz bardziej taki jak On, a więc taki, jakim chce Cię widzieć Bóg. A to znaczy, że jesteś coraz bliżej Pana. Dzięki temu doświadczasz jeszcze większej radości i szczęścia. W Jego bliskości każdy dzień jest piękny i dobry nawet wtedy, gdy bywa trudny.
Już dziś staraj się przebywać z Duchem Świętym, pamiętając, jaki jest, a On będzie dokonywać wielkich rzeczy na Bożą chwałę.

EWA CZERWIŃSKA