„Między miastem a regionem. Dolny Śląsk po 1945 r. widziany z różnych perspektyw” – debata w Centrum Historii Zajezdnia, 21 maja 2024

Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław, ul. Grabiszyńska  184

„Między miastem a regionem. Dolny Śląsk po 1945 r. widziany z różnych perspektyw” to cykl debat organizowanych w byłych miastach wojewódzkich (1975–1998) i jednocześnie największych ośrodkach miejskich Dolnego Śląska. Dyskusje te będą dotyczyć historii poszczególnych terenów po II wojnie światowej, z uwzględnieniem ich rozwoju i degradacji, m.in. w ujęciu gospodarczym, społecznym, kulturowym. W tegorocznej, drugiej edycji cyklu tematem wiodącym debat będą kwestie: Podróże – migracje – wysiedlenia. Podczas spotkań zaproszeni paneliści skupią się na problemach związanych z mobilnością społeczną, transportem i komunikacją czy też turystyką.

W debacie wezmą udział:

  • Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny UWr,
  • Przemysław Wiszewski, Instytut Historyczny UWr,
  • Janusz Korzeń, Towarzystwo Urbanistów Polskich / Towarzystwo Karkonoskie,
  • Wojciech Zdanowski, Wiceprezes Zarządu Kolei Dolnośląskich,

prowadzenie debaty: dr Marek Szajda.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” / Centrum Historii Zajezdnia wraz z lokalnymi partnerami – instytucjami kultury. Cykl odbywa się we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kolejami Dolnośląskimi SA.

Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław, ul. Grabiszyńska  184

21 maja 2024, godz. 17:00, wstęp wolny!

Zapraszamy!

Kontakt dla mediów: Adam Pacześniak, tel. +48 534 449 725, adam.paczesniak@zajezdnia.org.