Mężczyźni św. Józefa zapraszają

Mężczyźni św. Józefa zapraszają do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa na otwartym spotkaniu dla mężczyzn, które odbędzie się w piątek 26 kwietnia 2024 o 18.00 w kościele pw. Opatrzności Bożej, ul. Nowodworska 64 we Wrocławiu. Zaczynamy od Eucharystii, po której będzie czas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Konferencję pt. „Ewangelizacja przez media” wygłosi ks. Łukasz Romańczuk, rzecznik prasowy wrocławskiej pielgrzymki i przewodnik grupy XIV, redaktor odpowiedzialny Tygodnika Niedziela.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Te słowa Jezus kieruje do każdego z osobna i wszystkich razem, aby kosztowali wspaniałości Słowa Bożego i obdarowywali nim słowem, uczynkiem, dobrocią i miłością wszystkie napotkane osoby, szczególnie te pogubione w troskach lub atrakcjach codzienności. Każdy jest odpowiedzialny za dawanie świadectwa wiary, budowania relacji, spotykania się i rozmawiania z drugim człowiekiem. „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12).

Można skutecznie ewangelizować wykorzystując do tego telewizję, radio, internet, pocztę elektroniczną, sms-y. Nawet przesyłanie dalej zaproszeń na spotkania wspólnoty jest formą ewangelizacji. Media zawsze miały znaczący wpływ na postawy społeczne a w obecnych czasach nawet większe niż zwykle. I tym bardziej ludzie wierzący potrzebują aktywniejszej działalności ewangelizacyjnej w telewizji i internecie. Ks. Łukasz przybliży nam siłę mediów i skuteczność środków masowego przekazu w głoszeniu Słowa Bożego.

Program spotkania:
18.00 Msza i spowiedź
18.45 Adoracja i spowiedź
19.15 Kawa i herbata
20.00 Konferencja
20.45 Mała grupa
21.35 Zakończenie

W załączeniu przesyłamy plakat do wykorzystania.

Więcej informacji o spotkaniu na https://mezczyzniwewroclawiu.pl/.