13 kwietnia 1940 r. rozpoczęła się druga deportacja polskich obywateli z okupowanych przez Związek Sowiecki wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Na Syberię i do Kazachstanu wywieziono wtedy ponad 61 tys. osób. Pamięć o ofiarach wszystkich wywózek na Sybir szczególnie obecna jest we Wrocławiu, w którym po II wojnie światowej osiedliło się wielu tych, którzy uratowali się z „nieludzkiej ziemi”. Centrum Historii Zajezdnia zaprasza wraz z Oddziałem Związku Sybiraków we Wrocławiu zapraszają do upamiętnienia ofiar Sybiru. Symbolem tej pamięci jest odbywający się co dwa lata w stolicy Dolnego Śląska Marsz Golgoty Wschodu.

Marsz Golgoty Wschodu organizowany jest co drugi rok przez Centrum Historii Zajezdnia oraz Oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu i zazwyczaj ma charakter krajowy. W tym roku pojawią się na nim Sybiracy spoza Polski – przybędzie delegacja z Litwy, co nadaje wydarzeniu rangę międzynarodową.

We Wrocławiu od lat 90. XX wieku, gdy już można było mówić o sowieckich zsyłkach, istnieje „Sanktuarium Golgoty Wschodu”. Powstałe w parafii pw. NMP Matki Pocieszenia przy ul. Wittiga 10 miejsce pamięci zostało szybko powiększone o izbę pamięci, którą od 2023 roku prowadzi Centrum Historii Zajezdnia, nadając jej nowoczesną formę.

Plan uroczystości Międzynarodowego Marszu Golgoty Wschodu 12 kwietnia 2024 r.

  • 11:00 – msza św. w intencji Sybiraków,
  • 12:00 – uroczystość przy ołtarzu polowym (zgodnie z ceremoniałem wojskowym) wraz z wystąpieniami (Kordian Borejko – prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Maciej Awiżeń – wojewoda dolnośląski, Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia, dr Andrzej Jerie – dyrektor Centrum Historii Zajezdnia) i wręczeniem odznaczeń sybirackich, apel pamięci, złożenie kwiatów, odtworzenie Hymnu Sybiraków,
  • 13:30 – darmowe zwiedzanie wystawy „Golgota Wschodu”.

Sanktuarium Golgoty Wschodu, Wrocław, ul. Wittiga 10.

Zapraszamy!