Ostatnia prosta

Rada kapłańska rozpoczyna rozeznanie, a Kościół wrocławski spogląda wstecz
i modli się o owoce synodu.

BP MACIEJ MAŁYGA

Wrocław

Rozeznawaniu synodalnemu na każdym etapie powinny towarzyszyć
modlitwa, adoracja i kontakt ze słowem Bożym

DEPOSITPHOTOS

Za nami wybory rady kapłańskiej. To bardzo ważne ciało w każdym lokalnym Kościele. Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego rada stanowi „zespół kapłanów będący jakby senatem biskupa i reprezentujący prezbiterium; jej zadaniem jest wspieranie biskupa w zarządzaniu diecezją, zgodnie z przepisami prawa, aby możliwie jak najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części Ludu Bożego” (kan. 495 § 1 KPK). Kilkudziesięciu księży, wybranych przez innych kapłanów, podejmie zadanie rozeznania trzech przestrzeni nawrócenia i odnowy, tzn. komunii, formacji i misji. Ich głos będzie bardzo ważny, trafi bowiem do syntezy diecezjalnej, zaś na jej podstawie powstaną odpowiednie komisje synodalne.
Jest to ważne jeszcze z innego powodu – komisje muszą trzymać się zadań, które biskup wyznacza im na początku prac. Tymczasem doświadczenie synodów w różnych diecezjach pokazuje, że komisje nieraz po prostu powielają to, co już otrzymały w syntezie diecezjalnej (zamiast znaleźć rozwiązania dla tych spraw), albo zajmują się zupełnie innymi tematami (zamiast tymi z syntezy). Jeśli rada kapłańska i inne zespoły presynodalne nie umieszczą czegoś w syntezie, to dana sprawa nie będzie przedmiotem modlitwy i namysłu synodu.
Doświadczenie innych synodów pokazuje, że niebezpieczeństwem czyhającym na komisję jest porzucenie wspólnej modlitwy na rzecz natychmiastowych obrad, dyskusji i szukania praktycznych rozwiązań. Wiele się wtedy traci. Przede wszystkim pierwszym protagonistą synodu przestaje być Duch Święty. Przypomniał o tym papież Franciszek w homilii na otwarcie synodu powszechnego 10 października 2021 r.: „Synod jest procesem rozeznania duchowego, rozeznania kościelnego, którego dokonuje się na adoracji, w modlitwie, w kontakcie ze Słowem Bożym”.
Synod dla parafii
Doświadczenie innych diecezji pokazuje, że gdzie dobrze pracował zespół presynodalny (i potem synodalny), tam proboszczowi zostawała duża grupa osób gotowych do zaangażowania w parafię. To jest też podstawowym celem naszego synodu diecezjalnego – od początku próbujemy zapewnić wsparcie parafiom, aby jak najmniej musiały dawać, a jak najwięcej mogły brać. 

Stąd duża ilość dostępnych materiałów, tekstów, filmów, a także idea spotkania w rejonach, gdzie duża część wydarzenia (katecheza i prowadzenie adoracji) nie leży na barkach parafii, lecz sekretariatu synodu. Dla zdecydowanej większości księży i osób świeckich jedynym wysiłkiem na spotkaniu rejonowym jest tylko przybycie na miejsce (więcej do roboty ma oczywiście parafia-gospodarz, odpowiedzialna na przygotowanie miejsca i agapy). Z tego też powodu sekretariat synodu nie obarcza parafii żadnymi „składkami na synod”.
Kościół w Filadelfii
Kwiecień to właściwie ostatni miesiąc przygotowania do synodu. Czas podsumowań, nie tylko przez pisanie syntez, ale i wdzięczne spojrzenie wstecz. Warto porównać początek i koniec spotkań zespołu presynodalnego. Czy podobny jest do Kościoła w Efezie – dobry początek, potem coraz gorzej; „odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości” (Ap 2, 4)? A może podobny do Kościoła w Tiatyrze – początek słaby, potem lepiej; „czyny twoje ostatnie, liczniejsze od pierwszych” (Ap 2, 19)? Z dwojga wolelibyśmy Tiatyrę. Tu każdy zespół powinien sam swą sytuację rozeznać i poszukać rozwiązań.
Przed nami ostatnie spotkanie w rejonie, poświęcone Kościołowi w Filadelfii (Ap 3, 7-13). To chyba najpiękniejszy Kościół z siedmiu (ewentualnie porównywalny ze Smyrną). Był nieliczny, ale miał w sobie wielką siłę misyjną. Chrystus otworzył temu Kościołowi wiele „drzwi”, czyli możliwości głoszenia Ewangelii. Zdaje się, że na jakiś czas będzie to ostatnie spotkanie w rejonach. O wiele ważniejsze są bowiem dekanaty, im należy się większe wsparcie. Tam też jest możliwość bliższego spotkania i potem wspólnego działania.
Otwarcie synodu
Zapraszamy na otwarcie synodu w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. W tej chwili mamy zarys tego wydarzenia. Rozpocznie się katechezą o wspólnocie w Laodycei w kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu. Potem w procesji przejdziemy do katedry, modląc się w drodze litanią do Wszystkich Świętych. Tam będzie celebrowana Eucharystia, a w jej trakcie będzie miało miejsce kilka specjalnych wydarzeń składających się na otwarcie synodu. W ramach bezpośredniego przygotowania do otwarcia synodu wspólnoty naszej diecezji podejmą w kościele NMP na Piasku modlitwę już dzień wcześniej, w sobotę, i będą czuwać całą noc.