W kwietniowym numerze 2024

KS. KACPER RADZKI
Moja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca

KS. BOGDAN GIEMZA SDS
Papieska Światowa Sieć Modlitwy​

MARTA WILCZYŃSKA
Zmiana tempa

KS. RAFAŁ CYFKA
Wyrwani z codzienności

BP MACIEJ MAŁYGA
Synod Archidiecezji Wrocławskiej. Ostatnia prosta

TEMAT NUMERU:
ŁUKASZ LIGOROWSKI
Radość z bycia blisko z Bogiem – rozmowa z Anną Serafin-Markuzel i Pawłem Markuzelem

MARIA WANKE-JERIE
Misterium Odkupienia

EWELINA GŁADYSZ
Wielki tydzień małych ludzi

RELIGIA:
ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA
Trzy Święte Dni

BP MACIEJ MAŁYGA
Apologia na dzień powszedni: Wymiary wiary

O. OSKAR MACIACZYK OFM
Chciałbym być chrześcijaninem

JAN BUJAK, JULIA PAWELEC
To, co w życiu ważne. Bóg jest dostępny dla każdego! Rozpalać iskrę miłości

SPOŁECZEŃSTWO:
KAROL BIAŁKOWSKI
Media społecznościowe – bramy prawdy i wiary?

TOMASZ SIKORA
Wrocław najlepszy obok Frankfurtu i Luksemburga

JAKUB HORBACZ
Obywatelskie prawo do strajku

PIOTR SUTOWICZ
Historia – oby nie zatoczyła koła

KULTURA:
KS. IGOR URBAN
Radość orędzia wielkanocnego

JUSTYNA JANUS-KONARSKA
Związek nieba i ziemi, czyli o języku liturgii

KS. ANDRZEJ DRAGUŁA
Syn marnotrawny, który nie powraca

RODZINNE STRONY:
KS. ALEKSANDER RADECKI
Święci nie przemijają. Święci wołają o świętość. Św. Joanna Beretta Molla

ANNA I OLGIERD UNOLDOWIE
Małżeństwo (nie)doskonałe. Słowo o ascezie

PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI
Rośliny biblijne. Lubczyk ogrodowy

AGNIESZKA BOKRZYCKA, MICHAŁ ŻÓŁKIEWSKI, KATARZYNA SZAJDA
Warto… przeczytać, obejrzeć, zwiedzić

Krzyżówka

ANIELA GARECKA
Anielskie gotowanie

EWA CZERWIŃSKA
Dla dzieci: Bohaterowie biblijni. Apostołowie – śniadanie ze Zmartwychwstałym

KS. PIOTR NARKIEWICZ
Z pamiętnika pluszowego Mnicha. Gienek, Fryderyk i obżarstwo