Ekumeniczny Wrocław

Szanowni Państwo, Czcigodni Księża i Wielebne Siostry,

jak zawsze, druga połowa stycznia naznaczona jest w naszej diecezji ekumenicznymi inicjatywami. Abp dr Józef Kupny – Metropolita Wrocławski, w tekście otwierającym numer styczniowy naszego diecezjalnego periodyku Nowego Życia pisał: Styczeń to czas, kiedy zbieramy się na Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego istotą jest wspólne świadectwo. Jedność między nami – braćmi w Chrystusie – ma stać się programem dla zwaśnionego i podzielonego przez konflikty świata. Warto, żeby te obrazy: radosnych wyznawców Chrystusa różnych denominacji proszących w intencjach ludzkości, stały się inspiracją dla świata. Niech nasza wspólna modlitwa zagłuszy odgłosy wojennych wystrzałów.

Wyrazem wspólnego świadectwa chrześcijan są tegoroczne ekumeniczne inicjatywy. W ciągu najbliższych dwóch tygodni będziemy mieli okazję spotkać się na radosnym kolędowaniu, trwać na modlitwie w duchu Taize oraz dyskutować o synodalności w międzykonfesyjnej wspólnocie, a także rozważać Słowo Boże. Kulminacją wszystkich spotkań będzie Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne, które w tym roku odbędzie się w prawosławnym Soborze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Podczas liturgii słowo nauki wygłosi abp Józef Kupny.

Organizatorem wydarzeń jest Archidiecezja Wrocławska oraz Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Patronat nad eventami objęło dolnośląskie pismo katolickie Nowe Życie i katolickie Radio Rodzina.

Zapraszamy do wspólnego świadectwa jedności i pokoju.