W styczniowym numerze 2024

KS. KACPER RADZKI
Moja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca

KS. BOGDAN GIEMZA SDS
Papieska Światowa Sieć Modlitwy​

MARTA WILCZYŃSKA
Inscenizacja

KS. RAFAŁ CYFKA
Jasełkowa ewangelizacjo, trwaj!

BP MACIEJ MAŁYGA
Moc wspólnoty synodalnej

KS. JAN KLINKOWSKI
List do Kościoła w Sardes

TEMAT NUMERU:
WOJCIECH IWANOWSKI
Pokój to dar, który daje Chrystus – rozmowa z bratem Wojciechem z Taizé

MARIA WANKE-JERIE
Wołanie o pokój

KS. KRZYSZTOF ADAMSKI
Światowy Dzień Pokoju

RELIGIA:
KS. MARIUSZ ROSIK
Biblijne podstawy sakramentów. Łamanie chleba we wspólnocie korynckiej

JAN BUJAK, JULIA PAWELEC
To, co w życiu ważne. Z Duchem Świętym w Nowy Rok? Moc do walki

BP MACIEJ MAŁYGA
Apologia na dzień powszedni: Towarzysze drogi

O. OSKAR MACIACZYK OFM
Do likwidacji?

ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA
Oby Izaak i Izmael żyli w pokoju

SPOŁECZEŃSTWO:
ANNA PACZEŚNIAK
Samorząd terytorialny blisko obywateli. Odrodzenie samorządu, cz. 1

ANNA BYTOŃSKA
Jesteśmy po to, by pomagać

MIŁOSZ RAJCZAKOWSKI
Terapia. Kiedy i dla kogo?

PIOTR SUTOWICZ
Prawda wobec prawd

PIOTR KOPYTO
Starsze dzieci wychowują młodsze?

KULTURA:
JAKUB HORBACZ
Anioł Ślązak

JUSTYNA JANUS-KONARSKA
Retoryka pokoju i pojednania

KS. ANDRZEJ DRAGUŁA
Nowe malarstwo i stare dekoracje

KAROL BIAŁKOWSKI
Czwarta władza i pokój na świecie

RODZINNE STRONY:
KS. ALEKSANDER RADECKI
Święci nie przemijają, święci wołają o świętość. Św. Jan Bosko

ANNA I OLGIERD UNOLDOWIE
Małżeństwo (nie)doskonałe. Nasze noworoczne małżeńskie postanowienia

PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI
Rośliny biblijne. Dąb

AGNIESZKA BOKRZYCKA, MICHAŁ ŻÓŁKIEWSKI, KATARZYNA SZAJDA
Warto… przeczytać, obejrzeć, zwiedzić

Krzyżówka

ANIELA GARECKA
Anielskie gotowanie

EWA CZERWIŃSKA
Dla dzieci: Bohaterowie biblijni. Jezus – chrzest w Jordanie

KS. PIOTR NARKIEWICZ
Z pamiętnika pluszowego Mnicha. Gienek, Fryderyk i pyszny sukces