Pielgrzymka Mężczyzn Dolnego Śląska do Sanktuarium w Krzeszowie

Drodzy Mężczyźni,
Serdecznie zapraszamy Was do uczestnictwa w wyjątkowym wydarzeniu – pierwszej Pielgrzymce Mężczyzn Dolnego Śląska do Sanktuarium w Krzeszowie, planowanej na 11 maja 2024 roku. To inicjatywa katolickich mężczyzn, zrzeszająca różne wspólnoty, parafie i diecezje. Chcemy, aby Krzeszów stał się miejscem regularnych pielgrzymek katolickich mężczyzn, inspirowanych podobnymi inicjatywami w Polsce.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich mężczyzn z diecezji świdnickiej, legnickiej i wrocławskiej, niezależnie od wieku, statusu, zrzeszenia czy stanu duchowego. Nasza inicjatywa ma charakter międzydiecezjalny i ponadwspólnotowy, mając na celu budowanie bliższych więzi między męskimi środowiskami katolickimi na Dolnym Śląsku.

Mężczyzna silny w wierze to fundament zdrowej rodziny i społeczeństwa. Wspólnie pragniemy wzrastać duchowo, umacniać więzi braterstwa i realizować powołanie do małżeństwa i ojcostwa. Głównym celem pielgrzymki jest spotkanie z Panem, przeżywanie jego obecności, a także adoracja i otwarcie serca, również na drugiego człowieka i radość bycia razem.

Podczas wydarzenia planujemy Eucharystię, konferencje, modlitwę różańcową, rozmowy w małych grupach i błogosławieństwo. Jako mężczyźni rozumiemy, że w dzisiejszym świecie we wspólnocie łatwiej jest funkcjonować, pomagać sobie i wzajemnie się wspierać. Dlatego spotykamy się, aby razem wielbić Boga, zdając sobie sprawę, że „gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imię, tam jest On pośród nas” (Mt 18,20).

Ta pielgrzymka to nie tylko podróż do Sanktuarium, ale także do męskich serc i dusz każdego z nas. Mamy nadzieję, że to „męskie poruszenie” stanie się inspiracją do dalszego budowania wspólnoty, silnej w wierze i braterstwie.

Już dzisiaj dziękujemy za duchowe i moralne wsparcie Ks. Arcybiskupa i biskupów diecezjalnych oraz kustosza sanktuarium w Krzeszowie.

Zapraszamy do wspólnego świadczenia o naszej wierze i uczestnictwa w tej wyjątkowej pielgrzymce.

Z serca,
Komitet Organizacyjny “Męskie Poruszenie”