Antologia poezji

Redakcja dolnośląskiego pisma katolickiego „Nowe Życie. Religia – Społeczeństwo – Kultura” planuje, na czterdziestolecie ukazywania się periodyku, wydanie antologii poezji z utworami wybranymi spośród tych, które w minionych dekadach ukazywały się, począwszy od pierwszego numeru w 1983, po aktualne numery zawierające rubrykę „Bóg w zwierciadle poezji”.

Wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć tę inicjatywę, prosimy o darowiznę na konto Fundacja Obserwatorium Społeczne z dopiskiem: na działalność statutową – promocja poezji (nr konta PLN: PL 84 1600 1156 1840 9688 6000 0001).