Październik 2009

Chrystus działa ponad naszymi ograniczeniami
Z ks. Adamem Łuźniakiem rozmawia Bożena Rojek

„Jan Paweł II – Papież Wolności”
Artur Krawczyk

Cena, jaką Kościół płaci za służbę człowiekowi
Ks. Antoni Poniński

Różaniec – propozycja dla młodych
Justyna Serafin

Ostatnie dni Powstania oczami świadków
Z Zofią Dillenius i Tadeuszem Rybowskim rozmawia Krzysztof Kunert

Pod opieką Matki Bożej ze Stojanic
Juliusz Woźny

Viterbo i Trzebnica
Ks. Antoni Kiełbasa SDS

Kiedy Różaniec przynosi obfite duchowe owoce?
Z ks. Franciszkiem Głodem rozmawia Bożena Rojek

Jan Paweł II – Papież Wolności
Fragmenty Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na IX Dzień Papieski

Kapłaństwo trudne i owocne
Marek Gorbenko

Strona główna

Archiwum

Różaniec – propozycja dla młodych
Justyna Serafin


Różaniec jest strasznie monotonny, takie bezmyślne powtarzanie „zdrowasiek” nie przynosi niczego dobrego. Zawsze mi się nudzi przy odmawianiu go. To dobra modlitwa dla starszych – takie głosy słychać dziś często. Niektórzy uważają, że różaniec się zdezaktualizował i potrzebuje jakiejś modyfikacji. Ale nie wszyscy. Jest wiele osób, dla których medytacja na paciorkach jest nie tylko modlitwą, ale także treścią życia.

Różaniec według Jana Pawła II

Zazwyczaj myślimy o różańcu, jako o prostej, nieskomplikowanej modlitwie, która polega jedynie na powtarzaniu „zdrowasiek”. Myśląc o różańcu w ten sposób pozbawiamy go sensu i z góry zakładamy, że jego odmawianie jest nudne. Jan Paweł II, wielki zwolennik modlitwy różańcowej, tłumaczy nam, na czym polega wartość i moc tej modlitwy – Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje (Vita Consecrata, 95). Odmawianie różańca zawsze powinno się łączyć z rozważaniem i kontemplacją, gdyż tylko w ten sposób docieramy do głębi tej modlitwy.

Czym dla ludzi jest różaniec?

Dogłębnie tę tajemnicę ukazuje nam obraz „Sąd Ostateczny” z Kaplicy Sykstyńskiej. Wśród mnogości postaci namalowanych przez Michała Anioła jedna szczególnie przykuwa naszą uwagę– człowiek, którego Duch Boży wyciąga z otchłani, jest uczepiony różańca. Michał Anioł szczególnie wierzył w moc różańca, dlatego pokazał, że to dzięki niemu człowiek jest w stanie uniknąć mąk piekielnych. Na sądzie ostatecznym to właśnie modlitwa różańcowa będzie naszym ratunkiem. Wszystko to stanie się dzięki wstawiennictwu Maryi. Skąd ta pewność? Maryja wielokrotnie w objawieniach podkreślała wagę modlitwy różańcowej. Błogosławionemu Alanowi de Rupe przekazała specjalne obietnice dotyczące różańca. Maryja wskazała na tę modlitwę, jako na broń piękna, która jest w stanie zniszczyć zło i występek. Wszystkim odmawiającym różaniec obiecała, że nie umrą nieprzygotowani i że z czyśćca wyprowadzi ich dusze. Najważniejsze jednak jest to, że Maryja, osoby wiernie odmawiające różaniec, nazywa prawdziwie swymi dziećmi, a tym samym braćmi i siostrami Jezusa. Ogólnie, jak się wylicza, było około 200 objawień różańcowych, w których Maryja zachęcała do nieustannej modlitwy, m.in. w Lourdes, Gietrzwałdzie, czy w Fatimie.

Młodzi modlą się za biskupa

Choć wydaje się, że odmawianie różańca jest domeną starszych osób to jednak jest wielu młodych ludzi, którzy codziennie odmawiają tę modlitwę. W wielu szkołach młodzi organizują się w grupy, by odmawiać wspólnie różaniec. Taka właśnie grupa powstała w Głuszycy. O powodach powstania róży opowiada jej zelatorka Marta: – Nasza modlitwa rozpoczęła się, gdy ks. Marek Mendyk, pochodzący z naszej parafii, został biskupem. Chcieliśmy dać mu jakiś szczególny, niepospolity prezent. Tak zrodził się pomysł róży różańcowej i modlitwy – one przecież nie zwiędną, nie przeminą, nie staną się bezużyteczne. Od tamtej pory trwamy na modlitwie, mimo trudności, jakie ona ze sobą niesie. Wielu znajomych zaskoczonych jest tym, że tak młodzi ludzie, jak my, sięgają właśnie po różaniec, by codziennie się modlić. Dla nas jest to już stały element dnia, niezależnie od tego gdzie jesteśmy i co robimy”. Jak zauważa Marta, to dzięki temu codziennemu zobowiązaniu tak naprawdę uczą się modlitwy różańcowej. Każdego dnia wspólnie dojrzewają do jej głębszego zrozumienia.

Grupa różańcowa w IV LO we Wrocławiu

Podobna inicjatywa została powzięta, za namową katechetki, przez grupę młodzieży w 4. Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. O młodzieżowej grupie różańcowej w swej szkole opowiadają Dorota i Asia – Każda z nas codziennie modli się daną tajemnicą w określonych intencjach, a raz w tygodniu spotykamy się w jednej z sal klasowych, aby razem się łączyć w tej modlitwie. Po pewnym czasie zauważyłyśmy, że to bardzo zbliżyło nas do Boga. Przez rozważanie tajemnic bardziej rozumiemy istotę naszego człowieczeństwa, pogłębiamy naszą wiarę. Modlitwa na różańcu stała się nieodłączną częścią naszego dnia powszedniego, jak i życia.

Takich inicjatyw jest więcej, w wielu szkołach, parafiach zakładane są młodzieżowe grupy różańcowe, do których należą zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Różaniec staje się dla nich sensem i bronią. Nie sięgają po różaniec w chwilach ostatecznych, kiedy wszystkie inne sposoby na rozwiązanie problemów zawiodły, tylko każdego dnia ofiarowują Maryi swoje troski i radości. Zawsze do niej pierwszej zwracają się z każdą sprawą, by wypraszała u Jezusa łaski dla nich i dla wszystkich, których wspominają w swych modlitwach. Różaniec nie jest dla nich „ostatnią deską ratunku”, tylko sposobem na życie, na pogłębianie każdego dnia relacji z Bogiem.

Propozycja dla Ciebie

Październik to szczególny miesiąc w naszym kraju – miesiąc, w którym wielu Polaków sięga po różaniec i zawierza wszystko Maryi. Może właśnie ten miesiąc jest szansą dla mnie, dla ciebie do ponownego odkrycia tej modlitwy. Nie odrzucaj różańca z zasady, że to nudna modlitwa, dla starszych, dla kobiet, ale z pewnością nie dla mnie. Weź do ręki różaniec i przekładając paciorki kontempluj Osobę Jezusa Chrystusa i pomyśl nad swoim życiem. Może właśnie w tym miesiącu, dzięki odmawianiu różańca, odnajdziesz sens swego życia , a twoja modlitwa stanie się okazją do codziennego bliższego poznawania Boga...